Εις τēν τετραβιβλον του Πτολεμαιου εξēγēτēς ανονυμοσ. In Clavdii Ptolemæi Qvadripartitvm enarrator ignoti nominis, quem tamen Proclvm fuisse quidam existimant. Item Πορφυριου πἱλοσοπὁυ Εισαγο̄γε̄ εις τε̄ν αποτελεσματικε̄ν του Πτολεμαίου. Porphyrii philoso

Εις τēν τετραβιβλον του Πτολεμαιου εξēγēτēς ανονυμοσ. In Clavdii Ptolemæi Qvadripartitvm enarrator ignoti nominis, quem tamen Proclvm fuisse quidam existimant. Item Πορφυριου πἱλοσοπὁυ Εισαγο̄γε̄ εις τε̄ν αποτελεσματικε̄ν του Πτολεμαίου. Porphyrii philosophi introductio in Ptolemæi opus de effectibus astrorum. Praeterea Hermetis philosophi De revolvtionibvs natiuitatum libri duo, incerto interpret

Informations bibliographiques

AdresseBasileæ. Cum gratia & priuilegio Cæs. Maiest.
Date de publication1559
AuteurProclus (412-485) > Auteur
AuteurPorphyre > Auteur
AuteurAbu Ma'sar al-Balh'i, Ga'far ibn Muhammad ibn 'Umar > Auteur
AuteurHermès Trismégiste > Auteur prétendu
AuteurWolf, Hieronymus > Traducteur
Imprimeur-librairePetri, Heinrich > Imprimeur / Imprimeur-libraire
DescriptionPréface datée de Bâle le 1 septembre 1559 ; index ; errata. Préface du traité d'Hermès, signée Hieronymus Wolf, adressée à Paul Haintzel (i.e. Heinzel), datée d'Augsbourg, le 1 janvier 1558. - En colonnes parallèles, texte grec et traduction latine dans la colonne en regard ; texte latin seul p. [215]-279. - L'Exégèse et "De revolutionibus" attribués à Abū Maʿšar al-Balẖī. Dédicace de Wolf traduite d'une version grecque d'un texte d'Abū Maʿšar al-Balẖī
DescriptionLettres ornées historiées, marque à la fin (Heitz & Bernoulli, 76), errata au f. b6r. - Erreurs de pagination
Formatin-folio
Collation/signatures[23-1 bl.]-279-[1] p. / Sig. a-b6, A-R6, 2A-2E6, 2F8 (f. a2 signé a3)
Références bibliographiquesVD16 P 5250
Références bibliographiquesSTC German 1455-1600, p. 719
Références bibliographiquesAdams P2141
Références bibliographiquesLa Lande, Bibl. astronomique, 83
Références bibliographiquesCh.-É., "Deux identifications. L'Exégèse dite anonyme de la Tétrabible de Claude Ptolémée et le traité dit d'Hermès le Philosophe « De Revolutionibus Nativitatum », attribués à l'astrologue arabe Abou-Mashar. Découverte du texte grec du second traité" dans : Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1910, vol. 54, p. 32-39
LangueLatin
LangueGrec ancien (jusqu'â 1453)
Période16e siècle
SujetTétrabible
SujetAstrologie -- Ouvrages avant 1800
CatégorieAstronomie
CatégorieAstronomie > Héritage > Héritage grec
CatégorieAstronomie > Héritage > Héritage arabe

Informations sur l'exemplaire

Bibliothèque de conservationBib. observatoire Paris
Côte1101
Notes sur l'exemplaireReliure veau marbré, blason doré aux plats, dos à 6 nerfs, fers dorés dans les entre-nerfs, double filet estampé à froid en encadrement des plats, tranches mouchetées de rouge
Notes de provenanceEx-libris imprimé de Michel Chasles au contreplat supérieur. "Dupré 19 janv. 46" manuscrit au contreplat inférieur
Ancien possesseurChasles, Michel > Ancien possesseur
TypeLivre non numérisé

Permalink

http://uranie.huma-num.fr/idurl/1/4006

Voir également

Sujet
Tétrabible
Astrologie -- Ouvrages avant 1800


Emplacement


Suisse
Basel
uranie